Sunox Driftsbatteri

Sunox – batterier er produsert etter internasjonal standard JIS C8707 og IS C 61056.
Sunox – tette blybatterier forsyner sikker strøm til et hvert behov:

– alarm
– kommunikasjonssystem
– nødbelysning
– brann- og sikkerhetssystemer
– medisinsk utstyr
– skips- og fiskeflåten
– fritid: camping, båter, hytter etc.

Sunox – batteriene er bygget med høy kvalitet og har:

– ventilregulert
– lav selvutlading
– opererer perfekt ved store tempratursvingninger
– høy gjenvinnings kapasitet

>> Prisliste