Om oss

Verktøy maskin AS er en maskin-teknisk leverandør som betjener i all hovedsak Sogn og fjordane fylke med salg og service av maskiner for industrielt bruk. Vår lange erfaring gir oss store muligheter til og kunne løse dine tekniske problemer.

Våre spesialfelt er som trykklufts leverandør.
Service på sveisemaskiner, leveranser til industrien av sveisetilsetning, oppmontering og igang setting av nye så vel som brukte sveise maskiner. Vi er store på leveranser av batterier både på det private og det industrielle markede, både når det gjelder startbatterier og driftsbatterier på nødstrøms forsyninger.
Vi leverer også kileremmer, kulelager og elektroverkøy.

Forbruks materiell for industrien
Vi har ett utmerket samarbeide med våre leverandører både innenlands og utenlands
for å kunne løse dine problemmer.